โซลูชั่น IoT แบบไร้สาย เพื่อประหยัดพลังงาน

เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ

ไฟส่องสว่าง

นับชั่วโมงทำงาน

ตารางเปิด/ปิด

ควบคุมการ เปิด/ปิด

วัดพลังงาน

การแจ้งเตือน

 

ดูสถานะ

 

โซลูชั่นของเรา

หากท่านสนใจ Solution ของ Sentenance สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ทันที

1. ระบบมอนิเตอร์ เพื่อดูสถานะ

 • มอนิเตอร์เครื่องจักร เครื่องปรับอากาศและAssetทุกประเภทแบบ Real-Time
 • มีเซ็นเซอร์หลายประเภทและเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
 • ติดตั้งง่าย
 • เหมาะสำหรับงานบริหารอาคาร ออฟฟิศสำนักงาน และโรงงานทุกประเภท

2. ระบบควบคุมและประหยัดพลังงานของเครื่องจักร

 • วัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร
 • วัดการใช้พลังงานของเครื่องจักร
 • ช่วยควบคุมและช่วยประหยัดพลังงาน
 • มี Dashboard ดูสถานะได้ทันที

3. ระบบควบคุมและประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ

 • วัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ
 • ช่วยควบคุมและช่วยประหยัดพลังงาน
 • มี Dashboard ดูสถานะได้ทันที
 • แจ้งเตือนผ่าน Application

4. ระบบควบคุมและประหยัดพลังงานของระบบไฟส่องสว่าง

 • ระบบควบคุมการ เปิด/ปิด ไฟส่องสว่างภายในออฟฟิศสำนักงาน โรงงาน ทุกประเภท
 • มี Dashboard ดูสถานะได้ทันที
 • แจ้งเตือนผ่าน Application